2008/Apr/12

มีชีวิตอยู่ได้ด้วยอะไร
ความฝัน..
ความหวัง..
เปนแรงผลักดัน ให้ก้าวเดินต่อไป

เหมือนคนเหนแก่ตัว
เพียงแค่ทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมี"ความสุข"

ใครจะเข้าใจว่าคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่
กับความฝันที่ถูก"ทำลาย"
มันทรมานกว่าคนที่มีฝันที่ไม่เปนจริง
เพราะอย่างหลัง
อย่างน้อย..
ก็ยังมีความหวัง
...

เคยมีความหวัง..
เคยมีความสุขที่ฝันใกล้เปนจริง
เพียงแค่วูบเดียว
ตกสู่ก้นเหว
ร่างกระแทกพื้น
เจ็บเท่าไหร่ใครเคยสนใจ

ทุกวันต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความรู้สึกยังไง

อาจจะดูเปนคนจมกับอดีต

แต่ไม่ว่ายังไง
ก็ลืมไม่ได้

ความเจ็บปวด
ความไม่เข้าใจ

ทรมานแค่ไหน
ที่ต้องอยู่กับมันทุกวัน
แบบนี้
ตลอดไป

...

 

PS. ยูรักซึบาสะนะ

 

Comment

Comment:

Tweet


แวะมาสาดดดน้ำจ้าขันน้ำ ขันน้ำ ขันน้ำ ดอกมะลิ ดอกมะลิ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ ปืนฉีดน้ำ
#1 by Pladao~* At 2008-04-14 15:45,